Medlemskap i IPMS Sverige

_DSC6572

Bli medlem i IPMS Sverige!

För medlemsavgiften får du:

  • Tillgång till alla våra publikationer på denna hemsida.
  • Reducerad anmälningsavgift på 08 Open och Art in Miniature
  • Rabatt i vissa hobbyaffärer, de presenteras under HOBBYAFFÄRER
  • Fritt inträde som besökare på 08 Open och Art in Miniature

Välj vilken form av medlemskap som passar dig:

  •  Medlemskap
  • Juniormedlemskap
  • Familjemedlemskap

Sätt in avgiften på plusgiro 50 85 26 -1. Glöm ej att tydligt skriva dina uppgifter, namn och adress och e-postadress på talongen! Medlemskap i IPMS Sverige gäller för ett kalenderår, detta för att underlätta vår administration.

Medlemskap 100:-

Du får tillgång till alla publikationer IPMS gett ut under 40 år, och varje nytt årsnummer av SCALA. Allt detta får du i form av pdf-filer som kan laddas ner från denna hemsida. För detta måste du ha vårt lösenord som du får efter att ha betalt medlemsavgiften.

Juniormedlemskap 50:-

För ungdomar max 16 år, för övrigt samma villkor som för medlemskap ovan.

Familjemedlemskap 125:-

En eller fler medlemmar av din familj får också medlemskap, med samma medlemsnummer som du, för övrigt samma villkor som för medlemskap ovan.

För ytterligare information angående medlemskap får du gärna kontakta Jan Forsgren

Digital tidning och e-postadresser

På denna hemsida kommer att meddelas när ett nytt nummer av medlemstidningen kan laddas ner.

Uppgifter till IPMS Sverige

Med inbetalningskort eller vid betalning på Internet anges följande:- Namn- Typ av medlemskap- Medlemsnummer (för dig som redan är medlem)- e-postadress- Födelsedatum, för juniorer- Telefonnummer, frivillig uppgift- Postadress, endast för nya medlemmar eller vid ändring.

Medlemskort

Den som betalar sin avgift under januari får medlemskortet utsänt tillsammans med kallelsen till årsmötet i slutet av februari. Den som betalar i februari och mars kan hämta medlemskortet vid IPMS bord under 08 Open eller får det hemskickat efter tävlingen, och den som betalar senare får det hemskickat två veckor efter registrerad betalning av avgiften på Plusgirot.

IPMS Sveriges medlemsservice:
Jan Forsgren,
tel. 070-541 6594
jan.forsgren@janfo.se