IPMS Sveriges SM i Modellbygge

SM-vinnarna 2015

SM-vinnarna 2015

Endast guldmedaljer ska delas ut, och till de bästa modellerna i åtta kategorier av modeller oavsett byggmetod. Mästarmodeller ska utses bland klassvinnare eller motsvarande.
Följande kategorier har SM-status:

– Civila fordon
– Diorama/Vignette
– Fartyg
– Figurer
– Flyg
– Junior
– Militära fordon
– Övriga objekt

SM ska vara öppet för alla oavsett medlemskap i IPMS eller medborgarskap.

Tävlingen arrangeras som en del av en befintlig tävling, och med en egen prisutdelning. SM ska inte påverka regler och liknande hos det arrangemang som är värd utan komplettera detta för IPMS Sveriges ändamål.

Varje modell kan vinna SM endast en gång, men självklart delta vid värdarrangemangen ändå.

Bedömning

IPMS Sveriges styrelserepresentant på plats utser sina SM-domare. Dessa handplockas från befintliga domare vid arrangemanget. Hänsyn till jäv måste tas! Enbart domare som ej är klassvinnare väljs ut.

Bedömningen genomförs när ordinarie tävlings bedömning är slutförd och pristagare utsedda. Valet av svenska mästare i de olika kategorierna görs genom röstning av utsedda domare i respektive kategori.